Naj postane skrb za Vaš objekt naša skrb!

O podjetju

Stanovanjski inženiring je član skupine Cestni inženiring d.o.o.. Podjetje je specializirano za upravljanje objektov (večstanovanjskih stavb, poslovnih objektov, trgovinsko-poslovnih centrov, parkirišč, garažnih hiš,…).

Upravljanje izvajamo skladno z določili Stanovanjskega zakona SZ-1 (Ur.l. št. 69/2003) in Stvarnopravnega zakonika (Ur.l. št. 87/2002). Razpolagamo s potrebnim strokovnim kadrom, lastnimi poslovnimi prostori in sodobnim računalniškim sistemom.

Pri delu upoštevamo izključno interese in odločitve etažnih lastnikov, s svojim znanjem in izkušnjami pa pripomoremo k nižjim stroškom ter racionalnejšemu in učinkovitejšemu obratovanju in vzdrževanju objekta.

Naš cilj je postati najkakovostnejši ponudnik storitev upravljanja objektov in tako izboljšati kakovost Vašega bivanja, ga narediti prijaznejšega, bolj urejenega in naprednejšega. S strokovno vodenim upravljanjem in projektnim vzdrževanjem ter optimizacijo stroškov bomo vrednost Vaše nepremičnine konstantno večali.

V kolikor boste upravljanje Vaše stavbe zaupali nam Vam zagotavljamo, da bomo stavbo upravljali skladno s pravili stroke in Vašimi željami ter v Vaše zadovoljstvo.

Naj postane skrb za Vaš objekt naša skrb!