Naj postane skrb za Vaš objekt naša skrb!

ZAPOSLUJEMO

08. 01. 2016

Zaposlimo vodjo oddelka za upravljanje!

Ponudbe s CV oddajte do 14.1.2015 na info[at]stanovanjski-inzeniring.si

Pričakujemo:

 • najmanj VI sotnja izborazbe,
 • višješolska izobrazba - tehnične smeri,
 • 2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,vozniški izpit B - kategorije ter lastno vozilo,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • zelo dobro znanje hrvaškega jezika,
 • tekoče znanje slovenskega jezika-zahtevno računalniško poznavanje (MS office - Word, Excel),
 • smisel in občutek za delo z ljudmi,
 • poznavanje zakonodaje s področja upravljanja,
 • poslovno razmišljanje in usmerjenost k strankam,
 • odlično organiziranost in zavezanost k ciljem,
 • zagon in veselje do dinamičnega dela.

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo,
 • karierni razvoj v enem najhitreje rastočih družb s področja upravljanja večstanovanjskih zgradb,
 • stimulativno plačilo,
 • polni delovni čas

Naloge in odgovornosti:

 • Planiranje, organiziranje in vodenje dela oddelka,
 • Priprava, uvajanje in nadzor nad izvajanjem standardov dela,
 • Skrb za racionalno izvajanje delovnega procesa in optimizacijo stroškov,
 • Skrb za kontrolo in zagotavljanje kakovosti ter skrb za dvig produktivnosti in gospodarnosti,
 • Skrb za gospodarno ravnanje s sredstvi družbe,
 • Izdelava poročil za potrebe poslovodstva,
 • Skrb za uresničevanje sklepov delodajalca in mesečno poročanje delodajalcu o svojem delu in poslovanju svojega oddelka,
 • Sprejemanje vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev nemotenega in uspešnega poslovanja ali odpravo ovir v poslovanju in izpolnitev pogodbenih obveznosti,
 • Uvajanje, poučevanje, vodenje in organiziranje dela podrejenih;
 • koordinacija in komunikacija z lastniki večstanovanjskih objektov, stanovanj, poslovno-stanovanjskih objektov, oziroma njihovimi predstavniki,
 • pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter ažuriranje evidenc o etažnih lastnikih, njihovih pooblaščencih in najemnikih posameznih delov,
 • pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter ažuriranje evidenc o stanovanjih, poslovnih prostorih, skupnih delih, garažah,
 • organiziranje, vodenje in priprava sestankov etažnih lastnikov,
 • dajanje infomacij upravnim organom, pristojnim za vodenje registrov nepremičnin glede gradnje, prenove, površine, števila prostorov, solastniškem deležu ter vrsti stanovanja in višini najemnine, če gre za najemno stanovanje,..
 • izvajanje sprejetih odločitev ter obveščanje etažnih lastnikov, najemnikov,
 • organiziranje zavarovanj skupnih delov, naprav, obejktov in prostorov ter prijava škod zavarovalnicam,
 • organizacija raznih investicijskih, vzdrževalnih in interventnih del v posameznih enotah, ali skupnih delih obejkta, nadzor nad izvedbo del, kontaktiranje z izvajalci, izvedba reklamacijskih postopkov,
 • kontrola vdrževalnih in servisnih del, količinski in kakovostni prevzem del, organiziranje odprave morebitnih napak v času garancijske dobe, izdelava poročil o izvedenih vzdrževalnih delih,
 • organiziranje poslov obratovanja za stavbo po sklepu etažnih lastnikov,
 • izdelava letnega poročila o upravljanju stavbe,
 • pregled stavb ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi,
 • izdelava načrta vzdrževanja,organiziranje obravnave in sprejetja načrta vzdrževanja,
 • zbiranje ponudb, cenikov, predračunov,
 • skrb za izvedbo rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti,
 • sprejemanje obvestil, ogled dejanskega stanja, izdaja naročil in organiziranje takojšnje sanacije stanja,
 • prijavljanje in obveščanje o morebitnih škodah na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah,
 • vodenje tehnične dokumentacije,
 • pridobivanje novih večstanovanjskih, poslovno stanovanjskih stavb in prostorov za izvajanje storitev upravljanja (širjenje obsega stavb in posameznih enot v upravljanju),
 • ugotavljanje finančnih obveznosti in radzelitev stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnih razmerjih,
 • izdelava in pošiljanje obračunov in plačilnih dokumentov,
 • evidenca terjatev in plačil,
 • opominjanje dolžnikov in izterjava obveznosti,
 • priprava podatkov za sodno izterjavo obveznosti,
 • vodenje porabe rezervnega sklada,
 • sestava poročil,
 • sprejem prijav najemnikov o poškodbah v stanovanjih in pregled,
 • izdelava popisa del s predizmerami za tzasedena stanovanja za redna vzdrževalna dela,
 • pisno obveščanje naročnika (JMSS Maribor) o izvedenih intervencijah,
 • skrb in kontrola nad izvedbo rednih ali investicijskih vzdrževalnih del v stanovanjih,
 • organiziranje nujnih intervencijskih vzdrževalnih del na stanovanjih,
 • nadzor pri izvajanju intervencijskih del ter njihov kakvostni in količinski prevzem,
 • vodenje arhiva intervencijskih del,
 • koordiniranje vseh administrativnih, tehnično strokovnih, finančno računovodskih in knjigovodskih ter pravno-premoženjskih opravil z upravnikom večstanovanjske stavbe, če je le-ta druga pravna oseba,

posredovanje različnih podatkov in obdelava podatkov.