Naj postane skrb za Vaš objekt naša skrb!

E – portal


Z veseljem Vas obveščamo da smo uvedli E-PORTAL. Namenjen je transparentnemu prikazu izbranih informacij lastnikom in najemnikom stanovanjskih enot. Lastniki oz. najemniki lahko preko E-PORTALA pregledujete med drugim naslednje vsebine:

  • podatke o svojih stanovanjskih enotah,
  • podatke o stroških na svoji enoti, s formulo delitve,
  • stanje plačil in terjatev za rezervni sklad,
  • razdelitev vsake dobaviteljeve fakture z elektronsko kopijo dobaviteljeve fakture,
  • pomembne dokumente (pogodbe, hišni red, razne sklepe,...),
  • ...