Naj postane skrb za Vaš objekt naša skrb!

EKO SKLAD 2015

05. 05. 2015

Nadzorni svet Eko sklada je potrdil javna poziva, na podlagi katerih je Eko sklad ponudil skupaj 22 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Razpisanih je bilo že za 2,5 milijona evrov za električna vozila, v mesecu aprilu pa je bilo razpisanih 22 milijonov evrov za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah.